infozvelebeniefotopiesnekapelatanecnapísali nám  
2CD Dávam všetko z Lajfu 2005 za najlacnejšiu cenu na KUMRAN.SK
 
zvelebenie

Ako je teraz?
Pán Boh nás akosi nepustil iným smerom. Je to ako rieka, do ktorej sme vstúpili a ktorá nás nesie k Bohu. Neustále nám vkladá do srdca túžbu budovať vzťahy medzi sebou a nadchýna nás muzikou a piesňami. Pochopili sme, že nejde len o spievanie, ale o vzťah s Ježišom a že tento vzťah určuje náš život. Prestali sme spievať len tak a začali sme spievať pre Neho. Naše srdce napĺňa pokoj, radosť, nádej a jeho láska počas zvelebenia. No vedie nás ešte ďalej. Nedovolil nám ostať pri piesňach a hudbe. Neustále chce viac a viac nášho života a predovšetkým srdca. V každej novej situácii nášho života (skončili sme školy, začali pracovať, našli svojich vyvolených, pečatili naše vzťahy v manželstve, stáli pri zrode našich detí, vstupovali do reholí, svätili nás za kňazov, trpeli sme chorobami a samotou) sa nás pýta to isté: Budeš mi aj teraz spievať? Miluješ ma ešte viac? Cítim, že slovo, ktoré momentálne vyjadruje naše zvelebenie je anglické SURRENDER - odovzdanie, vzdanie sa, vsadiť všetko. Na Ježiša. späť na 1.stranu
Späť na hlavnú stránku